سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروپافنون (Propafenone Hcl)
نام های تجاری
Rythmol
اشکال دارویی
    150mg FC, 300mg FC : قرص
کاربرد دارو
ضد آريتمي کلاس 1C. آريتمي هاي مهلک فوق بطني و بطني نظير تاکي کاردي بطني مداوم .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بهتر است تجويز نشود .
مكانيزم اثر دارو
اثر از طريق بلوک کردن کانال هاي سديمي ، مسدود کنندگي گيرنده هاي B و بي حس کنندگي موضعي ، افزايش آستانه تحريک پذيري دياستولي و طولاني کردن زمان تحريک پذيري موثر آن و کاهش خودکاري ذاتي سلول هاي قلبي .متابوليسم کبدي، نيمه عمر:10-2 ساعت، PB90% دفع کليوي و مدفوعي.
موارد منع مصرف
نارسايي قلبي شديد يا کنترل نشده ، شوک کارديوژنيک .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز بارگيري 600-900mg در موارد نياز به کنترل سريع آريتمي ، در ساير موارد از ابتدا تجويز دوز نگهدارنده 150mg هر 8 ساعت و سپس افزايش دوز به فواصل 4-3 روز بر حسب تحمل بيمار .
شرايط نگهداري
30-15 دور از نور و در ظرف در بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزيش خطر بروز نارسايي قلبي در مصرف با ساير داروهاي ضد آريتمي ،
افزايش غلظت سرمي ديگوکسين و داروهاي ضد انعقادي خوراکي در مصرف همزمان با پروپافنون،
کاهش متابوليسم پروپافنون در مصرف همزمان با سايمتدين،
افزايش خطر بروز عوارض عصبي در مصرف با داروهاي بي حس کننده،
کاهش سرعت متابوليسم دارو در مصرف همزمان با کنيدين،
افزايش تصفيه دارو در مصرف با ريفامپين،
افزايش غلظت پلاسمايي سيکلوسپورين و کاهش عملکرد کليوي بيمار.
عوارض جانبي
سرگيجه ، خواب آلودگي ، تهوع ، استفراغ ، احساس طعم غير طبيعي در دهان ، يبوست ، نارسايي قلبي ، تاکي کاردي بطني ،PVC .
حداكثر دوز روزانه
900mg .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت قلبي بيمار حين آغاز درمان يا افزايش دوز دارو .
2- مصرف همراه با غذا .
3- کاهش دوز دارو در صورت افزايش فاصله PR يا موج بيش از 25% .
4- کنترل مرتب ECG و سطح سرمي ديگوکسين .
5- پرهيز از رانندگي و انجام فعاليت هاي دقيق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی