دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروپاستامول (Propacetamol Hcl)
نام های تجاری
Pro-dafalgan
اشکال دارویی
    1g : ويال
کاربرد دارو
درمان علامتي درد ، تب .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
تبديل به استامينوفن در بدن ، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
مراقبت در هنگام تهيه آن توسط پرسنل پزشکي جهت تزريق به علت خطر درماتيت تماسي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : IM , 1-2gr يا IV.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی