شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروکاربازين (Procarbazine hcl)
نام های تجاری
Natulan , Matulane
اشکال دارویی
    50mg : کپسول
کاربرد دارو
لنفوم هوچکين .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف .
مكانيزم اثر دارو
مهار سنتز پروتئين و اسيد نوکلئيک و وقف ميتوز حساسيت بيشتر سلول ها به آن در فاز G1 چرخه سلولي جذب کامل گوارشي ، عبور از BBB ، متابوليسم کبدي و کليوي .نيمه عمر پلاسمايي:10 دقيقه، دفع: بيشتر کليوي و مقداري ريوي.
موارد منع مصرف
شرايط سرکوب مغز استخوان .
نحوه مصرف
درمان لنفوم مرحله 3 و 4 در همراهي با ساير داروهاي ضد نئوپلاسم ، قسمتي از پروتکل MOPP کاربرد در پروتکل CHIVPP ، دوز 100mg/m^2 ( به مدت 14 روز ) .بزرگسالان درز هفته اول 2-4 mg/kg روزانه.
شرايط نگهداري
30-15 دور از نور ، رطوبت و يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش زياد فعاليت CNS در مصرف با داروهاي داراي اين خاصيت ،
احتمال ايجاد واکنش شبه دي سولفيرام در صورت مصرف همزمان الکل،
پرهيز از مصرف همزمان داروهاي سمپاتوميمتيک، داروهاي بي حسي موضعي و داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي،
عدم مصرف همزمان با داروها يا خوراکي هاي حاوي تيرامين.
تداخل مصرف با غذا
آبجو، آواکادو، موز، انجير، سوس سويا، خاويار، ماهي دودي، پنيرهاي سفت و کهنه، دل و قلوه، گوشت هاي دودي و کنسرو شده
عوارض جانبي
حالت تهوع و استفراغ شديد ، پنومونيت ، پلورال اميوژن ، سرفه ، ساير بيماري هاي ريوي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بستري بيمار در ابتداي درمان در صورت خوب بودن علايم و آزمونها .
2- شمارش سلول هاي خوني پيش از شروع درمان و هر 4-3 روز يکبار حين درمان .
3- کنترل AST,ALT,BUN,ALKP و انجام تجويز ادرار بيش از درمان و به صورت هفتگي حين درمان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی