سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروکائيناميد (Procainamide Hcl)
نام های تجاری
Peronestyl , Perocan , Procanbid
اشکال دارویی
    100mg/ml 10ML : ويال
    500mg : کپسول
کاربرد دارو
آريتمي هاي بطني ، دهليزي و جانکشنال نظير PVST,PAC,AF تاکي کاردي بطني مقاوم به ليدوکائين و VT به دنبال MIوVF .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بهتر است مصرف نشود .
مكانيزم اثر دارو
افزايش زمان تحريک ناپذيري موثر دهليز ها و دستجات هيس – پورکنژ و بطن ها ، کاهش سرعت هدايت و تحريک پذيري قلب ، جذب از روده کوچک ، حداکثر غلظت پلاسمايي 120-90 دقيقه پس از مصرف خوراکي . دفع کليوي عبور از جفت و توزيع در شير.
موارد منع مصرف
حساسيت يا ايديوسنکرازي به دارو.
نحوه مصرف
بزرگسالان : تزريق IM : جايگزين درمان خوراکي در صورت تهوع ، استفراغ يا دستور NPO يا موارد اختلال سوء جذب .کودکان: تزريق IM : در موارد مشابه بزرگسالان، تزريق 20-30mg/kg و حداکثر دوز روزانه 2gr .
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش عوارض پروکائين آميد در مصرف همزمان آميودارون ،
افزايش تاثير داروهاي ضد کولينرژيک ، مسدد هاي عصب- عضله و سرکوبگر قلب، ليدوکائين تزريقي،
افزايش تاثير پروکائين آميد در مصرف بتابلاکرها ، سايمتدين، راني تيدين، کينيدين و تري متو پريم،
کاهش اثر داروهاي ضد کولين استراز،
افزايش اثر ساير داروهاي کاهنده فشار خون.
عوارض جانبي
برادي کاردي ، بالا رفتن تيتر ANA ، تب ، درد عضلاني ، سندرم شبه لوپوس ، آسيستول بطني ، فيبريلاسيون بطني، نارسايي قلبي، مرگ قلبي، ترومبوسيتوپني، نوتروپني، اگرانولوسيتوز، آنمي هموليتيک.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل مرتب وضعيت خوني بيمار به ويژه در 3 ماهه نخست ، انجام آزمون شمارش سلول هاي خوني به محض مشاهده علايم عفونت يا کبودي و خون ريزي غير طبيعي ، قطع مصرف دارو در صورت وجود اختلال خوني .
2- کنترل مرتب سطح پلاسمايي پروکائين آميد و متابوليت هايش NAPA ، کنترل فشار خون و ECG بيمار حين تزريق وريدي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی