پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پريماکين فسفات (Primaquine phosphate)
اشکال دارویی
    7.5mg, 15mg : قرص
کاربرد دارو
درمان حمله حاد مالارياي Vivax و جلوگيري از عود آن و حذف گامتوسيت هايي پلاسموديوم فالسي پاروم .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
اثر احتمالاً از راه اتصال DNA و تغيير خصوصيات آن، جذب خوب گوارشي، اوج غلظت پلاسمايي 2-1 ساعت بعد ، توزيع گسترده بافتي ، متابوليسم کبدي.
موارد منع مصرف
آرتريت رومائيد ، لوپوس اريتماتو ، کمبود G6PD.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 26/3mg ، يک بار در روز به مدت 2 هفته براي حذف گامتوسيت هاي فالسي پاروم ، تک دوز 78/9mg کودکان : 0/5mg/kg/day به مدت 2 هفته .
شرايط نگهداري
در ظرف در بسته و دور از نور خورشيد.
تداخل مصرف با ساير داروها
پرهيز از مصرف همزمان کيناکرين به دليل تقويت عوارض سمي پريماکين ،
تشديد اثرات جانبي پريماکين در مصرف همزمان با کاهش دهنده هاي فعاليت مغز استخوان،
کاهش جذب پريماکين در مصرف همزمان ترکيبات حاوي آلومينيوم و منيزيم.
تداخل مصرف با غذا
خوراکي هاي حاوي آلومينيوم و منيزيم.
عوارض جانبي
شايع ترين : ضعف و مهمترين : کم خوني هموليتيک حاد در مبتلايان به نقص G6PD ، هموليز برخي از هموگلوبينوپاتي ها .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل تعداد سلول هاي خوني حين دوره درمان.
2- مراجعه به پزشک در صورت تغيير رنگ ادرار يا کاهش حجم آن .
3- مصرف دارو همراه با غذا يا آنتي اسيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی