پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پريلوکائين اف (Prilocaine-f)
نام های تجاری
Citanest with octapressin
اشکال دارویی
    - : کارتريج
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آميد
کاربرد دارو
بي حسي در دندانپزشکي.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
مشابه اثر ليدوکائين ، قدرت اثر مشابه ليدوکائين ، شروع اثر کند تر ، قدرت وازوديلاتوري کمتر و طول مدت اثر طولاني تر از ليدوکائين . متابوليسم در کليه و بافت ريه .
موارد منع مصرف
آنمي، مت هموگلوبيني مادرزادي يا اکتسابي ، نارسايي قلبي يا تنفسي يا هيپوکسي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز پريلوکائين حاوي Felypressin ( 03/0 واحد در سي سي ) 150-30 ميلي گرم تا حدکثر 300mg کاهش دوز دارو در افراد پير و ناتوان .
کودکان : دوز معمول در کودکان زير 10 سال 30-60mg و تا حداکثر 5mg/kg در کودکان بالاي 6 ماه .
عوارض جانبي
خاصيت توکسيک کمتر از ساير بي حس کننده هاي موضعي ولي ايجاد مت هموگلوبيني به ميزان بيشتر – رخ دادن عوارض با دوز بيشتر از 8mg/kg افراد جوان تر مستعدترند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی