چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پردنيزون (Prednisone)
نام های تجاری
Meticarten , Orasone
اشکال دارویی
    5mg, 20mg, 50mg, 1mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گلوکوکورتيکوئيد
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مراجعه به تک نگار Betamethasone نيمه عمر پلاسمايي 60 دقيقه تبديل به پردنيزولون در کبد .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 5-60mg در روز ، منقسم يا تک دوز ، حداکثر دوز روزاه 250mg .
کودکان : 0.12mg/kg در شبانه روز ، تک دوز يا منقسم هر 6 ساعت (گاه تا 4mg/kg ) .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی