سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پردنيزولون استات ميکروفاين (Prednisolone acetate microfine)
نام های تجاری
Inflamase
اشکال دارویی
    1 % : قطره چشمي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گلوکوکورتيکوئيد
کاربرد دارو
در درمان وضعيت هاي التهابي و حساسيتي پاسخ دهنده به استروئيد در ملتحمه پلکي و بولبار ، قرنيه و قسمت قدامي گلوب نظير کنژکتيو آلرژيک ، آکنه روزاسه ، کراتيت منقوط سطحي ، کراتيت هرپس زولستر ، ايريت ، سيکليت ، بعضي از انواع کنژکتيويت عفوني همراه با ادم و التهاب شديد و درمان قرنيه ناشي از سوختگي هاي شيميايي، رادياسيون يا حرارتي و نفوذ جسم خارجي.
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : بر حسب شدت بيماري 2-1 قطره از محلول 1% دارو 4-2 بار در روز در داخل کيسه ملتحمه در موارد شديد شروع درمان با دوز بالا به ميزان 2-1 قطره هر ساعت در ساعات بيداري و هر 2 ساعت در طي شب .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی