پنجشنبه 21 آذر 1398    |    Wednesday, December 11, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پردنيموستين (Prednimustine)
نام های تجاری
Minipress , Mostarina
اشکال دارویی
    100mg S.tab, 10mg, 20mg S.tab, 50mg : قرص
    100mg, 50mg : کپسول
کاربرد دارو
برخي از سرطان هاي مثل لوسمي و لنفوم غير هوچکيني .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارو .
مكانيزم اثر دارو
استر پردنيزولون کلرامبوسيل ، مهار انتقال گلوکز سلولي ، مهار ساخت RNA , DNA .
موارد منع مصرف
زونا يا آبله مرغان ، واکسيناسيون فرد با واکسين هاي ويروسي زنده .
نحوه مصرف
200mg روزانه ، خوراکي ، در 5-3 روز متوالي ، با 10 روز فاصله بين دوره هاي مکرر درماني ، درمان ناچيز دوره / مثلا 3 دوره ).
عوارض جانبي
اثرات سمي بر سيستم هماتولوژيک ، کاهش عملکرد مغز استخوان کاهش تعداد پلاکت و WBC.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- شمارش کامل سلول هاي خوني پيش از هر بار تجويز .
2- تماس با پزشک در صورت مشاهده خون ريزي يا کبودي غير طبيعي يا علايم عفونت .
3- پرهيز از تماس مستقيم پودر موجود در کپسول با پوست .
4- مراقبت از بدن در مقابل رسيدن صدمات احتمالي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی