يکشنبه 26 آبان 1398    |    Sunday, November 17, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پرازوسين (Prazosin Hcl)
نام های تجاری
Minipress
اشکال دارویی
    1mg, 5mg S.tab : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده آلفا آدرنرژيک ( آلفا بلاکر )
کاربرد دارو
هيپرتانسيون خفيف تا متوسط ، نارسايي احتقاني قلب ، سندرم رينود ، هيپرتروفي خوش خيم پروستات (BPH ) .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
بلوک انتخابي گيرنده هاي 1α آدرنرژيک پس سيناپسي ، جذب خوب گوارشي ، اوج غلظت سرمي 3-1 ساعت بعد از تجويز خوراکي ، فراهم زيستي %68-48 PB : بالا ، متابوليسم کبدي 11-5/0 دفع با مدفوع ، توزيع کم در شير .
موارد منع مصرف
حساسيت نسبت به دارو ، نارسايي قلبي ناشي از انسداد فيزيکي ( مثل تنگي آئورت يا دريچه ميترال ) .
نحوه مصرف
در هيپرتانسيون خفيف تا متوسط : بزرگسالان : دوز اوليه 1-2mg دو يا سه بار در روز ، دوز هاي نگهدارنده 6-15mg در روز منقسم دو دو دوز کودکان : 0.1mg/kg در 24 ساعت منقسم در 4 دوز هر 6 ساعت ، حداکثر دوز روزانه .
در نارسايي احتقاني قلب: mg5-1 هر 12 ساعت خوراکي، حداکثر دوز روزانه mg20 .
سندرم رينود: 1 ميلي گرم 3 بار در روز. هيپرتروفي خوش خيم پروستات: شروع با دوز mg1 حين خواب تا سه ماه. سپس mg1دو بار در روز و تا حداکثر mg2 در روز.
شرايط نگهداري
در دماي 30-15 در پوشش بسته مقاوم به نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش دفعات بروز سنکوپ همراه با کاهش هوشياري در مصرف 0.4mg/kg يا 15mg همزمان مدرها ، پروپرانولول و ساير بتابلاکرها .
کاهش تاثير ضد فشار خوني پرازوسين در مصرف با ايندومتاسين.
افزايش اثر دارو با وراپاميل و تشديد افت وضعيتي فشار خون، کاهش تاثير ضد فشار خوني کلونيدين.
عوارض جانبي
سرگيجه ، سنکوپ ناشي از نخستين دوز ، تپش قلب ، تهوع ، سردرد ، تاکي کاردي ، افت وضعيتي فشار خون ،تاکي کاردي، خشکي دهان، اسهال، يبوست، درد هنگام تنفس، احتقان بيني، اپيس تاکسي، درد مفاصل يا عضلات.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- سنکوپ شديد در صورت بيشتر بودن اولين دوز از 1mg.
2- پرهيز از قطع ناگهاني دارو .
3- پرهيز از رانندگي يا فعاليت هاي دقيق در چند روز اول درمان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی