يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پرازي کوانتل (Praziquantel)
نام های تجاری
Biltricide , Cysticide
اشکال دارویی
    600mg FC : قرص
کاربرد دارو
درمان سيستوزوميازيس ، کرم هاي نواري يا تنيا هيمنوليپس نانا يا ديفيلوبوتريوم لاتوم ، عفونت هاي فاسيولا ، سيستي سرکوزيس.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
عدم شير دادن به نوزاد تا زمان دريافت دارو و 72 ساعت پس از آخرين دوز .
مكانيزم اثر دارو
افزايش نفوذپذيري غشاهاي سلولي انگل تک ظرفيتي و دو ظرفيتي از جمله 〖Ca〗^(2+)و ايجاد فلج اسپاستيک در عضلات کرم ، داراي جذب سريع گوارشي، اوج غلظت پلاسمايي 3-1 ساعت، متابوليسم کبدي، نيمه عمر: 5/1-1 ساعت. دفع کليوي.
موارد منع مصرف
حساسيت به پرازيکوانتل ، سيستي سرکوزيس چشمي .
نحوه مصرف
در همه رده هاي سني به ميزان 20-25mg/kg سه بار در روز يک يا دو روز مصرف همراه با غذا يا مقداري آب ( فاصله بين دوزها 6-4 ساعت ) .
شرايط نگهداري
در درجه حرارت اتاق دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
اثرات سينرژيستيک بر عليه سيستوزمامانسوني در مصرف همزمان با اگزامينکين .
عوارض جانبي
عوارض عصبي شامل تشديد علايم نورولوژيک قلبي بيمار از قبيل تشنج ، احساس عدم تعادل ، سردرد ، بي حالي ، افزايش غلظت پروتئين و سطح IgG بر عليه سيستي سرکوزيس در CSF.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- نياز به مقادير کمتر دارو در بيماران کبدي .
2- پرهيز از جويدن قرص ها .
3- پرهيز از انجام کارهاي دقيق و نيازمند به هوشياري مانند رانندگي .
4- در صورت فراموشي يک دوز ، مصرف فوري آن به محض ياد آوري و در صورت فاصله کم آن با دوز بعدي ، مصرف دوز بعدي حداقل 4 ساعت پس از اين نوبت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی