يکشنبه 6 خرداد 1397    |    Saturday, May 26, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پراميپکسول (Pramipexole Hcl)
نام های تجاری
Mirapex,Mirapxin,Sifrol
اشکال دارویی
    0.125mg, 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 1.5mg, 0.18mg, 0.7mg, 0.75mg Er, 0.35mg, 0.375mg Er, 0.088mg<0.125mg> : قرص
کاربرد دارو
نوع ايديوپاتيک بيماري پارکينسون .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
تصور مي شود اين دارو گيرنده هاي دوپامين (D3,D2 ) را در استرياتوم تحريک مي کند و بر روي سرعت پاسخ دهي نورون هاي استرياتال تاثير مي گذارد . روش تجويز: خوراکي، شروع اثر: سريع. اوج اثر: 2 ساعت. طول مدت اثر: 12-8 ساعت.
موارد منع مصرف
دربيماران دچار واکنش حساسيت نسبت به دارو يا اجزاي آن
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان : در ابتدا روزانه 0.375mg خوراکي در سه دوز جداگانه بيش از هر 5 تا 7 روز دوز دارو را افزايش ندهيد دوز دارو را هر هفته تا 0.75mg در دوز هاي جداگانه افزايش دهيد.
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است سايميتيدين ، ديلتيازم ، کينيدين ، رانيتدين وراپاميل کليرانس دارو را افزايش دهيد ،
ممکن است پرامي پکسول باعث افزايش حداکثر مقادير پلاسمايي لوودوپا شود. در صورت نياز دوز لوودوپا را تنظيم کنيد.
عوارض جانبي
ضعف و ناتواني ، گيجي و منگي ، سرگيجه ، خواب هاي آشفته ، ديس کنيزي ، يبوست ، تروماهاي اتفاقي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت نياز به قطع مصرف دارو اين امر بايد طي يک دوره يک هفته اي صورت گيرد ممکن است به ويژه طي افزايش دوز دارو هيپوتانسيون وضعيتي رخ دهد .
2- بي خطر بودن و کارايي درمان در کودکان اثبات نشده است .
3- کليرانس دارو با افزايش سن کاهش مي يابد زيرا در بيماران 65 ساله و مسن تر نيمه عمر و کليرانس به ترتيب حدود 40% بيشتر و 30% کمتر شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی