شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پراميپکسول (Pramipexole Hcl)
نام های تجاری
Mirapex,Mirapxin,Sifrol
اشکال دارویی
    0.125mg, 0.5mg, 0.25mg, 0.18mg, 0.7mg, 1mg, 0.088mg<0.125mg>, 0.35mg, 0.75mg Er, 0.375mg Er, 1.5mg : قرص
کاربرد دارو
نوع ايديوپاتيک بيماري پارکينسون .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
تصور مي شود اين دارو گيرنده هاي دوپامين (D3,D2 ) را در استرياتوم تحريک مي کند و بر روي سرعت پاسخ دهي نورون هاي استرياتال تاثير مي گذارد . روش تجويز: خوراکي، شروع اثر: سريع. اوج اثر: 2 ساعت. طول مدت اثر: 12-8 ساعت.
موارد منع مصرف
دربيماران دچار واکنش حساسيت نسبت به دارو يا اجزاي آن
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان : در ابتدا روزانه 0.375mg خوراکي در سه دوز جداگانه بيش از هر 5 تا 7 روز دوز دارو را افزايش ندهيد دوز دارو را هر هفته تا 0.75mg در دوز هاي جداگانه افزايش دهيد.
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است سايميتيدين ، ديلتيازم ، کينيدين ، رانيتدين وراپاميل کليرانس دارو را افزايش دهيد ،
ممکن است پرامي پکسول باعث افزايش حداکثر مقادير پلاسمايي لوودوپا شود. در صورت نياز دوز لوودوپا را تنظيم کنيد.
عوارض جانبي
ضعف و ناتواني ، گيجي و منگي ، سرگيجه ، خواب هاي آشفته ، ديس کنيزي ، يبوست ، تروماهاي اتفاقي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت نياز به قطع مصرف دارو اين امر بايد طي يک دوره يک هفته اي صورت گيرد ممکن است به ويژه طي افزايش دوز دارو هيپوتانسيون وضعيتي رخ دهد .
2- بي خطر بودن و کارايي درمان در کودکان اثبات نشده است .
3- کليرانس دارو با افزايش سن کاهش مي يابد زيرا در بيماران 65 ساله و مسن تر نيمه عمر و کليرانس به ترتيب حدود 40% بيشتر و 30% کمتر شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی