پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پرمنگنات پتاسيم ( پتاسيم پرمنگنات ) (Potassium permanganate)
نام های تجاری
Permantasico , Permitabs
اشکال دارویی
    - : پودر
    - : بالک
کاربرد دارو
تميز کردن زخمها ، جراحات پوستي يا ابسه ها ، پانسمان مرطوب در وضعيت هاي اگزماتو و درماتوزهاي حاد به ويژه در همراهي با عفونت ثانويه.
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
داراي خاصيت انفجاري در تماس با مواد آلي يا ساير ترکيبات اکسيد شونده .
نحوه مصرف
اغلب مصرف به صورت محلول هايي با غلظت 1/0% در آب و رقيق کردن به نسبت 1 به 10 قبل از مصرف تاغلظت 01/0%.
شرايط نگهداري
ظرف کاملاً در بسته و دور از تماس با مواد آلي .
عوارض جانبي
محلول غليظ و کريستال هاي آن سوزانده است . محلول رقيق محرک بافت ها است . ايجاد سوختگي شديد در مصرف مداوم محلول رقيق .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اين محلول پوست و مو را رنگي مي کند . خنثي شدن با استفاده از محلول رقيق اسيد سولفوريک و اسيد اگزاليک و شستشو.
2- ناسازگاري با مدرها ومواد احيا کننده و بيشتر مواد آلي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی