دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پتاسيم کلرايد (Potassium chloride)
نام های تجاری
Cena-k , kachlor , kaon – CL , Kato
اشکال دارویی
    1mEq/ml 10ML, 2mEq/ml 50ML, 2mEq/ml 10ML : اينفوزيون
    500mg SR, 600mg SR : قرص
    15% 50 ml : ويال
    20mEq/Sachet : پودر
    15% 50mg Bag : محلول تزريقي
کاربرد دارو
پروفيلاکسي ودرمان هيپوکالمي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با در نظر گرفتن منافع مصرف نسبت به مضرات مصرف دارو .
مكانيزم اثر دارو
جانشين الکتروليتي ، دفع 90% کليوي و 10% مدفوعي .
موارد منع مصرف
اختلال شديد کليوي همراه با آنوري ، اوليگوري يا ازوتمي ، کرامپ هاي کرومايي .
نحوه مصرف
قرص خوراکي آهسته رهش : بزرگسالان : 6.7-20mEq ( معادل 0.5-1.5 gr کلريد پتاسيم ) بر حسب نياز بيمار 3 بار در روز ( حداکثر دوز روزانه 100mEq پتاسيم ) .
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته ، دماي کمتر از 30درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش احتمال بروز تحريک و زخم GI در مصرف هم زمان با آنتي کولينرژيک ها ، هيپرکالمي در طي 2-1 روز در مصرف همزمان فراورده هاي حاوي پتاسيم، در بيماران با بلوک شديد يا کامل قلبي و مصرف کننده ي داروهاي ديژيتالي توصيه نميشود، هيپرکالمي در مصرف همزمان داروهاي مدر نگهدارنده پتاسيم و مهار کننده هاي ACE.
عوارض جانبي
آريتمي ، ايست قلبي ، فلج تنفسي ، پارستزي نواحي انتهاي بدن ، بي حالي ، گيجي ، منگي ، فلج شل، کاهش فشار خون، گرگرفتگي، تهوع، استفراغ، درد شکمي، اسهال، درد و قرمزي در محل تزريق، تب و هيپرکالمي، اوليگوري، کلسيفيکاسيون بافت نرم.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ارزيابي پتاسيم سرمي BUN سطوح سرمي PH ، دريافت مايعات و برون ده ادراري حين تجويز .
2- عدم تجويز در دوران پس از جراحي تاتثبيت جريان ادرار.
3- پرهيز از کثيف کردن فرآورده هاي آهسته رهش پتاسيم .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی