سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پتاسيم آمينو بنزوئيک اسيد (Potassium aminobenzoic acid)
نام های تجاری
Pabanol-Palsoqun
اشکال دارویی
    500mg : قرص
    5 %, Paba-P : لوسيون
    3g/Sachet : پودر
کاربرد دارو
درمان کمکي اسلکرودرمي ، درماتوميزيت ، مورفه آ ، اسلکرودرمي خطي ، پمفيگوس و بيماري پيرونيد .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
مصرف به صورت جلدي به عنوان ماده ضد آفتاب ، جذب موثر نور UVB جذب ناچيز UVA.
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت به نور يا سولفوناميد هاي تيازيدي يا برخي بي حس کننده هاي موضعي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 12g در روز قرص پابا – پتاسيم ، منقسم در 6-4 دوز به همراه غذا و آب کافي .
کودکان : يک گرم به ازاي هر 4.5kg وزن بيمار در روز از قرص پابا – پتاسيم ، منقسم درچند دوز .
شرايط نگهداري
ظرف دربسته دور از نور.
عوارض جانبي
درماتيت تماسي ، حساسيت به نور ويتليگو (Vitiligo ) در مصرف موضعي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از تماس با چشم.
2- قطع مصرف در صورت بروز تحريک يا بثورات جلدي.
3- احتمال زرد شدن رنگ لباس.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی