جمعه 24 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پوراکتانت آلفا (Poractant alfa)
نام های تجاری
Curosurf
اشکال دارویی
    80mg/ml, 240mg/3ml, 120mg/1.5ml : آمپول
کاربرد دارو
سندرم زجر تنفسي (RDS ) در نوزادان نارس .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
از دسته سورفاکتانت هاي ريوي است از ريه خوک استخراج مي شود و محتوي کمتر از 90% فسفوليپيد حدود 1% پروتئين هاي – هيدروفربيک (SP-B,SP-e ) و حدود 9% ساير ليپيدهاست. مدت اثر :4-2 ساعت. اوج اثر: 1 ساعت. شروع اثر: ناشناخته. راه تجويزي: تزريق از طريق ناي.
نحوه مصرف
دوزهاي دارو متغير است ولي اکثر سورفاکتانت هاي ريوي از جمله پوراکتانت آلفا با دوز 100-200mg فسفوليپيد به ازاي وزن هنگام تولد يا 2.5ml/kg تجويز مي شوند .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد تا 24 ساعت در دماي اتاق دور از نور و يخ زدگي .
عوارض جانبي
ممکن است با افزايش خونريزي ريوي همراه باشد که اين مسئله به ويژه در مورد نوزادان نارس صادق است . پنوموني، سپتي سمي اکتسابي، ديس پلازي، برونکوپولمري، خونريزي داخل مغزي، PDA و امفيزم بينابيني.
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص اطفال
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تصحيح اسيد وز، افت فشار خون ، آنمي ، هيپوگليسمي ، هيپوترمي ، پيش از تجويز اين دارو توصيه مي شود .
2- کاهش RDS کمک مي کند ولي بر مرگ ومير ناشي از ساير علل نارس بودن تاثيري ندارد .
3- تجويز اين دارو مي تواند سبب تغيير در اکسيژناسيون و ظرفيت ريوي شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی