شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پلي وينيل الکل (Poly vinyl alcohol)
نام های تجاری
SNO Tercs
اشکال دارویی
    1.4% 10ML : قطره چشمي
کاربرد دارو
در درمان چشم خشک .
مصرف در حاملگی
NR
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف طبق دستور پزشک .
2- عدم مصرف در صورت استفاده از لنز هاي تماسي.
3- قابل مصرف بودن قطره حداکثر تا يک ماه پس از باز شدن آن .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی