دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پلي اتيلن گليکول (Poly ethylene glycol)
نام های تجاری
Vasocon , Visine extra , colyte
اشکال دارویی
    Macrogol 4000/L, 70g : پودر
    - : محلول خوراکي
کاربرد دارو
درمان موقت يبوست .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داراي اثرات ضد باکتري ، جذب از دستگاه گوارش و پوست آسيب ديده، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
عدم مصرف براي شستشوي معده در صورت انسداد يا سوراخ شدگي لوله گوارشي .
نحوه مصرف
دوزاژ کلي : 17gr در روز ( حل شده در 240cc آب ) معمولا 4-2 روز ( حداکثر 2 هفته ) .
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته .
عوارض جانبي
عوارض جانبي بيشتر در مورد ماکروگل هاي با جرم مولکولي پايين تر ، واکنش حساسيتي در مصرف موضعي به ويژه مخاطي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی