شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
واکسن خوراکي ويروس زنده پوليو (Poliovirus vaccin live)
نام های تجاری
Orimune
اشکال دارویی
    vaccine 10dose, vaccine 20dose : قطره خوراکي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بلامانع.
مكانيزم اثر دارو
توليد واکسن از کشت سه تيپ ويروس پوليو در محيط کشت سلول ديپلوئيد انساني ، ايجاد مصونيت روده اي در برابر عفونت مجدد با ويروس پوليو ، باقي ماندن در حلق به مدت 2-1 هفته مدفوعي چند هفته پس از تجويز .
نحوه مصرف
مطابق برنامه واکسيناسيون کشوري .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش تاثير و کارايي OPV در مصرف همزمان با ساير واکسن ها .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عدم تاثير بر روند بيماري فلج کودکان روي داده شده.
2- حداقل 2 تا 3 ساعت پس از دادن قطره به نوزاد به وي شير ندهيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی