يکشنبه 26 آبان 1398    |    Sunday, November 17, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پلي ميکسين ان اچ (Polimixin-NH)
نام های تجاری
Bocticort suspension , Cortisporin , Suspension , otimix , triple –Gen suspension , Otosporin
اشکال دارویی
    - : قطره گوش
کاربرد دارو
عفونت هاي گوش خارجي ، عفونت هاي حاصل از ماستوئيد کتومي ناشي از ارگانيسم هاي حساس .
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : چهار قطره از محلول هر 6 تا 8 ساعت در مجراي گوش خارجي چکانده شود کودکان : حداکثر 3 قطره از
محلول هر 6 تا 8 ساعت در مجراي گوش خارجي چکانده شود .
تركيبات
Polymycin B sulfate 10000 U/1ml and Neomycin sulfate 5 mg /1ml and Hydrocortisone 10mg/1ml
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی