شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
واکسن پنوموکک (Pneumococcal vaccine)
نام های تجاری
Pneumovax 23 , Pnu-Imune 23
اشکال دارویی
    0.5ml : آمپول
کاربرد دارو
پروفيلاکسي عفونت پنوموکک در افراد پرخطر ≥ 2 سال سن .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
هر 5/0 ميلي ليتر واکسن فوق حاوي 025/0 mg از پلي ساکاريدهاي کپسول غليظ شده از 23 سروتيپ استرپتوکوکوس پنومونيا ، طول مدت مسونيت سازي احتمالا 5 سال.
موارد منع مصرف
حساسيت قبلي به واکسن هاي پلي والان پنوموککي ، تجويز همزمان با داروهاي سرکوب کننده ايمني .
نحوه مصرف
واکسيناسيون مجدد هر کودک زير 5 سال ، هر سه الي 5 سال پس از دريافت اولين دوز ، در کودکان 10-5 سال فقط يکبار 5-3 سال بعد از اولين دوز و در افراد بالاي 10 سال يکبار 5 سال پس از دريافت اولين دوز .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
پاسخ درماني خوب در مصرف همزمان ويروس آنفولانزا .
عوارض جانبي
آريتم ، سفتي و درد محل تزريق (3-2 روز پس از تزريق و باقي ماندن آن تا 48 سال ) ،آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- همراه داشتن اپي نفرين و تجهيزات درماني واکنش هاي حساسيتي .
2- پرهيز از تزريق وريدي يا داخل پوستي .
3- توجه به عوارض جانبي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی