يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پيپراسيلين سديم (Piperacillin sodium)
نام های تجاری
Pipril , Pipracil
اشکال دارویی
    1g, 2g : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت هاي داخل شکمي ( گرم منفي – بي هوازي – کلستريديايي ) عفونت هاي ادراري ( گرم منفي ) عفونت هاي ژينکولوژيک ، سپتي سمي ، پنوموني .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط در صورت لزوم .
مكانيزم اثر دارو
نحوه اثر ماننده پني سيلين ولي با طيف گسترده تر ، موثر بر باکتري هاي گرم منفي شامل سودومونا آئوروژينوزا و کلبسيلاپنومونيه. جذب خوب از محل تزريق عضلاني ، اوج غلظت پلاسمايي 30-40mcg/m-lit ، 50-30 دقيقه پس از تزريق يک دوز 2gr .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و در دماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
طولاني شدن اثر بلوک کنندگي عصبي – عضلاني Mecuronium bromide . داراي اثر سينرژيستيک ضد باکتريايي بر عليه بسياري از باکتريهاي توليد کننده بتالاکتاماز در مصرف همزمان با اسيد کلاويولانيک.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مراقبت کامل از بيمار طي 30 دقيقه اول شروع انفوزيون و توجه به علايم بروز آلرژي .
2- کنترل وضعيت هماتولوژي بيمار در درمان طولاني مدت .
3- قطع فوري دارو در صورت ايجاد تجمع پلاکتي و تمايل به خونريزي و انجام درمان مناسب جهت جلوگيري از ادامه خون ريزي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی