پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پيپکورونيوم برومايد (Pipecuronium bromide)
نام های تجاری
Arduan
اشکال دارویی
    4mg : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده عصبي-عضلاني غير دپولاريزان
کاربرد دارو
اجوانت بيهوشي عمومي جهت شل کردن عضلات حين انتوباسيون و جراحي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تجويز با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
مهار انتقال عصبي در محل اتصال عصب – عضله – ايجاد فلج عضلات اسکلتي - مهار انتقال عصبي – عضلاني از راه رقابت با استيل کولين در اتصال به گيرنده هاي کولينرژيک صفحه انتهايي حرکتي . شروع اثر و مدت اثر مشابه پانکرونيوم برومايد.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، نوزادان کوچکتر از 3 ماه ، نارسايي کليوي ، بيماران کبدي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : لوله گذاري تراشه : دوز اوليه در بيهوشي بالانس شده در بيمار غير چاق و با کليه سالم 0.07-0.85 mg IV لوله گذاري 3-5/2 دقيقه پس از تزريق دارو حداکثر مهار عصبي – عضلاني بعد از 5 دقيقه.
شرايط نگهداري
پودر در دماي 30-2 دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد بلوک عصبي – عضلاني پيپکرونيوم با مصرف داروي بيهوشي استنشاقي ، آنتي بيوتيک ها ، املاح منيزيم .
عوارض جانبي
ضعف عضلاني ، ايست قلبي ، اکستراسيستول بطني ، آپنه يا نارسايي تنفسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قابل نگهداري تا 24 ساعت در يخچال در صورت مخلوط شدن در آب استريل يا ساير حلال هاي سازگار.
2- تضعيف و تقويت شل شدن عضلات با آلکالوز اسيدوز.
3- کاهش دوز شل کننده در صورت مصرف داروهاي بيهوشي استنشاقي قوي .
4- تزريق فقط از طريق IV.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی