چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پيموزايد (Pimozide)
نام های تجاری
Orap
اشکال دارویی
    4mg S.tab, 2mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : هتروسيکليک
کاربرد دارو
درمان سندرم ژيل دلاتوره ( Tourettssyn) .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
از دسته داروهاي دي فنيل بوتيل پيپريدين ، انسداد گيرنده هاي دوپامينرژيک مغزي و بي اثر بر گيرنده هاي نوراپي نفرين داراي اثرات آنتي کولينرژيک . %50 دوز خوراکي جذب ، حداکثر غلظت پلاسمايي 12-4 ساعت بعد. متابوليسم کبدي، نيمه عمر پلاسمايي حدود 55 ساعت. دفع کليوي.
موارد منع مصرف
درمان تيک هاي ساده يا تيک هايي که به صورت تورت نيستند .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 1-2 mg در روز منقسم در چند روز افزودن تدريجي و يک روز در ميان در صورت لزوم حداکثر دوز روزانه 0.2mg/kg يا 10 mg .
شرايط نگهداري
ظروف غير قابل نفوذ نسبت به هوا و نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر بروز آريتمي ها در مصرف با ساير داروهاي طولاني کننده Qt.
احتمال مسموميت قلبي در تجويز همزمان با داروهاي ايجاد کننده اختلالات الکتروليتي.
مرگ ناگهاني در تجويز همزمان با انتي بيوتيکهاي ماکروليدي کلاريترومايسين.
بروز تشنج در مصرف همزمان با داروهاي ضد تشنج و افزايش دوز اين داروها در مصرف همزمان با پيوزايد.
عوارض جانبي
با اين تفاوت که علايم اکستراپيراميدال شايع تر ايجاد تسکين ، هيپوتانسيون و آثار آنتي موسکاريني با احتمال کمتر.
حداكثر دوز روزانه
در بزرگسالان : 0.2 mg /kg يا 10 mg و کودکان 0.2mg /kg .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ECG قبل از درمان و سپس ساليانه يا حتي در فواصل کمتر.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی