پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فسفوسيستئامين (Phosphocysteamine)
نام های تجاری
Cystagon
اشکال دارویی
    150mg : کپسول
    150mg : پودر
کاربرد دارو
به منظور درمان بچه ها و بزرگسالان مبتلا به سيستيوز نفروپاتيک استفاده مي شود.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
شواهدي از ترشح دارو در شير مادر در دسترس نيست .
مكانيزم اثر دارو
کپسول سيتاگون که شامل سيستئامين بي تارتارات است به عنوان يک عامل تخليه کننده سيستين که باعث کاهش محتواي سيستين در سلول هاي بيماران مبتلا به سيتينوزيس مي شود ، شناخته شده است .
موارد منع مصرف
در بيماران حساس به سيستئامين يا پني سيلين مجاز نيست .
نحوه مصرف
دوز اوليه دارو 0.2 تا/day 0.3m^2 به صورت 4 دوز مجاز است که طي 4تا 6 هفته به تدريج دوز نگهدارنده يعني /day 1.3g/m^2 که به 4 دوز مجزا تقسيم مي شود افزايش مي يابد .
شرايط نگهداري
دور از نور و رطوبت زير 25 درجه سانتيگراد .
عوارض جانبي
بوي بد بدن و نفس ، اختلالات گوارشي شامل بي اشتهايي ، تهوع ، استفراغ ، اسهال و دل درد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اندازه گيري سيستين ليکوتيت ها در تعيين دوز مناسب دارو مفيد است .
2- طي دوره درمان با دارو آزمون هاي خوني و کبدي را به طور مرتب انجام دهيد .
3- احتمال وقوع زخم هاي گوارشي و خونريزي وجود دارد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی