سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فسفات (Phosphate)
نام های تجاری
k-phos M.F , K-phos Neutral , K-phos No.2 , Neutra – phos , Neutra-phos-k
اشکال دارویی
    500mg : قرص
    - : آمپول
    - : بالک
    sandoz : قرص جوشان
کاربرد دارو
هيپوفسفاتمي ، اسيد کننده ادرار يا ضد سنگ ادراري کلسيمي .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
تبديل نمک هاي دي بازيک فسفات به نمک هاي منو بازيک آن از طريق ترشح هيدروژن از سلول توبوسي درازاي باز جذب سديم و بدين ترتيب ترشح دفع اسيد . مهار تشکيل هسته هاي اگزالات کلسيم، دفع 90% کليوي و 10% مدفوعي.
موارد منع مصرف
در اختلال شديد عملکرد کليه ، سطح کلسيمي پايين .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 250 mg ( 8mmol ) به همراه 240 cc يا يک ليوان پر آب ، 4 بار در روز پس از غذا و زمان خواب .
شرايط نگهداري
در جاي خشک .
عوارض جانبي
به دنبال مصرف خوراکي ، ايجاد تهوع ، استفراغ ، اسهال ، دل پيچه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی