شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فني توئين سديم (Phenytoin sodium)
اشکال دارویی
    1 % : کرم موضعي
کاربرد دارو
التيام زخم هاي پوستي .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
مهار ساخت يا ترشح کلاژناز توسط فيبروبلاست هاي پوستي .
نحوه مصرف
التيام سريع زخم هاي پوستي و حفره آب هاي بزرگ گاهي علايم مسموميت به دليل جذب فني توئين از راه پوست .
شرايط نگهداري
محل خشک و خنک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی