شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فني توئين کامپاند (Phenytoin compound)
نام های تجاری
Garoin
اشکال دارویی
    S.tab : قرص
مصرف در حاملگی
D
تركيبات
phenytoin sodium 100 mg + Phenobarbital 50 mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی