يکشنبه 17 آذر 1398    |    Sunday, December 8, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فنيل افرين زينک (Phenylephrine zinc)
نام های تجاری
Zinc frin
اشکال دارویی
    10ml : قطره چشمي
کاربرد دارو
درمان احتقان خفيف چشم .
مصرف در حاملگی
C
موارد منع مصرف
مورد خاصي مطرح نبوده است .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : چکاندن يک يا دو قطره تا حداکثر 4 روز در ملتحمه .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي مطرح نيست .
عوارض جانبي
موردي مطرح نيست .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی