يکشنبه 17 آذر 1398    |    Sunday, December 8, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فنول (Phenol)
نام های تجاری
Capstal , chloraseptic
اشکال دارویی
    - : بالک
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
ناسازگار با املاح قليايي وسورفاکتانت هاي غير طبيعي .
نحوه مصرف
اثر باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي ، مايکو باکتري و بعضي انواع قارچ ها ، اثر بر اسپورها بسيار کند ، اثر بر بعضي ويروس ها . فعاليت بيشتر با محلول هاي اسيدي اثر باکتريوستاتيک با محلول هاي تا غلظت 1% و اثر باکتريسيدي با محلول هاي قوي تر.
شرايط نگهداري
کريستال هاي فنل در ظرف در بسته دور از نور و دماي کمتر از 15 درجه سانتيگراد .
عوارض جانبي
درد ، تهوع ، تعريق ، اسهال ، ايجاد هيجان ، انجماد ، دپرسيون CNS، آريتمي قلبي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی