سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فنوباربيتال سديم (Phenobarbital sodium)
نام های تجاری
Luminal sodium
اشکال دارویی
    100mg/ml, 200mg/ml 1ML : آمپول
    20mg/5ml 60ML : الگزير
    100mg, 15mg, 30mg, 60mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : باربيتورات
کاربرد دارو
صرع استاتوس و انواع اختلالات تشنجي و تشنج حاد در مواردي نظير اکلامپسي، تتانوس، تزريق بي حس کننده هاي موضعي.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
با احتياط.
مكانيزم اثر دارو
افزايش اثرات مهاري GABA و کاهش اثرات تحريکي گلوتاميک اسيد جذب خوب گوارشي و جذب کامل تزريقي PB : 45% ، متابوليسم کبدي ، دفع کليوي .نيمه عمر پلاسمايي در بزرگسالان: 120-75 ساعت. در نوزادان طولاني تر و در کودکان کوتاهتر.
موارد منع مصرف
سابقه هرگونه حساسيت به باربيتورات ها .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 15-20 mg /ml طي 30-10 دقيقه ، انفوزيون وريدي تا رسيدن به سطح سرمي درماني 15-40mg/ml جهت کنترل فوري صرع استاتوس ، حداکثر سرعت تزريقي 100mg/ml .
شرايط نگهداري
30-15 دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
آثار تجمعي بر روي CNS در مصرف همزمان الکل و باربيتوات ها ،
کاهش جذب باربيتوراتها با شارکول،
مهار متابوليسم فنوباربيتال با کلرامفنيکل و افزايش متابوليسم کلرامفنيکل توسط باربيتوراتها،
افزايش آثار سداتيو دارو در مصرف MAOI ها،
افزايش متابوليسم و کاهش اثر باربيتوراتها در مصرف همزمان با ريفامپين،
کاهش متابوليسم و افزايش اثر باربيتوراتها در مصرف همزمان اسيد والپروئيک.
عوارض جانبي
خواب آلودگي ، عدم تعادل ، آثار سداتيو باقي مانده ، سرگيجه ، احساس سبکي سر. آگرانولوسيتوز، واکنش هاي حساسيتي، توهم، کم خوني، ترومبوسيتوپني، آسيب کبدي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عدم جويدن قرص .
2- مصرف فرم تزريقي در صورت وجود مشکل جهت خوردن دارو .
3- تزريق IM دارو عميق و داخل عضله بزرگ .
4- تزريق IV در صورت مقدور نبودن ساير روش ها .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی