پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پتدين (پتيدين ) (Pethidine Hcl)
نام های تجاری
Demerol , Dolantin
اشکال دارویی
    50mg/ml 1ML, 50mg/ml 2ML, 25mg/ml 1ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مخدر
کاربرد دارو
دردهاي حاد متوسط تا شديد .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
منع مصرف دارد.
مكانيزم اثر دارو
شروع اثر 10 دقيقه پس از تزريق IM و SC و 5 دقيقه پس از IV و PB : 80-60 % عبور از جفت متابوليسم کبدي ، دفع کليوي ، ترشح در CSF.
موارد منع مصرف
تجويز با احتياط در آسم ، تاکي کاردي فوق بطني ، هيپرتروفي پروستات ،شيردهي.
نحوه مصرف
بزرگسالان : IM , 25-50 mg يا SC ، 25-50 mg تزريق آهسته وريدي هر 4 ساعت Pm، تکرار دوز IM يا SC پس از هر 3-2 در صورت لزوم .
شرايط نگهداري
دماي اتاق و دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
واکنش هاي خيلي شديد مثل کوما ، سرکوب تنفسي شديد ، سيانوز و افت فشار خون در مصرف همزمان با MAOI ها يا طي 14 روز پس از قطع انها. اپي زودهاي افت شديد فشار خون و طولاني شدن اثر دپرسيون تنفسي ناشي از پتدين در مصرف همزمان فنوتيازين ها. تقويت اثر تحريکي دارو روي CNS در مصرف همزمان آمفتامين ها. افزايش اثر سميت عصبي دارو در مصرف فني توئين.
عوارض جانبي
يبوست نسبت به مورفين کمتر ، احتمال تحريک پارادوکس CNS و تشنج در دوز هاي بالا ، احتمال عوارض ناحيه تزريق .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از افزودن پتدين در محلول هاي تزريقي آمينوفيلين ، باربيتورات ها ، هپارين ، متي سيلين ، مورفين .
2- ارجحيت روش IM به SC به دليل دردناکي و ايجاد تحريک موضعي در تزريق SC.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی