پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پرفنازين (Perphenazine)
نام های تجاری
Trilafan , Phenazia
اشکال دارویی
    2mg, 4mg, 8mg : قرص
    5mg/ml : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : فنوتيازين
کاربرد دارو
اسکيزوفرني ، مانيا ، سايکوز هاي ديگر ، آژيتاسيون شديد ، اضطراب شديد .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود.
مكانيزم اثر دارو
اثرات اکستراپيراميدال بيشتر در فنوتيازين ها پرازيني و اثرات آرام بخشي ، کاهندگي فشار خون و کدورت عدسي کمتر نسبت به ساير زير گروه ها .جذب خوراکي متغير، توزيع گسترده بافتي، PB: 99-91%، تجمع در مغز ريه و ساير بافتها،به دليل خاصيت ليپوفيليک شديد، متابوليسم کبدي، دفع کليوي و گردش روده- کبدي.
نحوه مصرف
بزرگسالان : خوراکي : 4-8 mg سه بار در روز در سايکوزهاي با شدت متوسط در بيماران سرپايي و کاهش هرچه سريعتر به حداقل دوز موثر 8-16 mg ، 4-2 بار در روز.
شرايط نگهداري
ظرف غير قابل نفوذ نسبت به هوا و دور از نور .
عوارض جانبي
ميزان بروز آثار سداتيو کمتر و علايم اکستراپيراميدال بيشتر از کلرپرومازين .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی