يکشنبه 17 آذر 1398    |    Sunday, December 8, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
محلول دياليز صفاقي (Peritoneal dialysis solution)
اشکال دارویی
    1000ml, 500ml I, 1000ml I, 1.5% 2000ml I, 500ml II, 1000ml II, 2.5% 2000ml II, 4.25% 2000ml III : محلول تزريقي
کاربرد دارو
اصلاح افزايش حجم مايعات ، اصلاح اختلال الکتروليتي و برداشت متابوليت در نارسايي کليه و درمان مسمويت .
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
مشکلي مطرح نشده .
مكانيزم اثر دارو
حاوي الکتروليت هاي با غلظت مشابه مايع خارج سلولي پلاسما ، برداشت مايع اضافي با خاصيت اولترافيلتراسيون مواد اسموتيک موجود در محل دياليز ( نظير گلوکز ) .
موارد منع مصرف
سپسيس شکمي ، جراحي قلبي – شکمي ، يا بيماري هاي التهابي روده .
نحوه مصرف
کارايي بيشتر در برداشت مولکولهاي کوچک نظير اوره ، برداشت مولکولهاي بزرگتر در جريان دياليز صفاقي انجام به صورت منقطع و اغلب 3 بار در هفته .
شرايط نگهداري
توجه به توصيه کارخانه سازنده .
تداخل مصرف با ساير داروها
داراي آثار پيچيده بر غلظت دارو ها در بدن ، در موارد زير برداشت بيشتر توسط دياليز : داروهايي با وزن مولکولي پايين ، حلاليت پذيري زياد در اب، حجم توزيع کم، اتصال کم، کليرانس کليوي بالا.
عوارض جانبي
پريتونيت ، فتق ، هيپرگليسمي ، سوء تغذيه پروتئين ، عوارض مربوط به کانتر دياليز .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- رساندن محلول هاي دياليز به دماي بدن با استفاده از حرارت خشک ، خطر آلودگي ميکروبي در حرارت مربوط .
2- استريل بودن محلول هاي دياليز .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی