سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پنتاميدين ايزوتيونات (Pentamidine isoethionate)
نام های تجاری
Pentam 300 , Pentacarinate
اشکال دارویی
    300mg : ويال
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان پنوموني پنوموسيتسي کاريني (PCP) .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
توقف شيردهي حين مصرف دارو .
مكانيزم اثر دارو
مهار فسفوريلاسيون اکسيداتيو و بيوسنتز RNA ، DNA ، پروتئين و فسفوليپيد ، ايجاد اختلال در انتقال فولات داراي اثرات ضد قارچي ، توزيع سريع .
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت به دارو.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : 4mg/kg يک بار در روز ، 21-14 روز IM يا IV مخلوط کردن ويال دارو با 3cc جهت تزريق IM و با 3-5 cc جهت تزريق IV.
تداخل مصرف با ساير داروها
ايجاد آثار هماتولوژيک در صورت مصرف همزمان با داروهاي ايجاد کننده ديسکرازي خوني از ساير دارو هاي سرکوب کننده مغز استخوان ، افزايش اثر سوء بر سيستم خون ساز در صورت راديوتراپي همزمان، افزايش اثرات سمي دارو بر کليه در مصرف همزمان داروهاي نفروتوکسيک.
عوارض جانبي
ناراحتي هاي گوارشي ، هيپرکالمي ، واکنش هاي موضعي در محل تزريق ، افزايش مقادير آزمون هاي عملکرد کبد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تغيير محل تزريق IM به طور روزانه به علت دردناک بودن و بروز واکنش هاي موضعي در محل تزريق .
2- کنترل مداوم فشار خون حين انفوزيون دارو و قرار دادن بيمار به حالت طاقباز به دليل احتمال بروز هيپرتانسيون ناگهاني .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی