سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پنتاگاسترين (Pentagastrin)
نام های تجاری
Peptavlon
اشکال دارویی
    0.25mg/ml 2ML : آمپول
کاربرد دارو
بررسي وضعيت ترشح اسيد معده .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو يا ايديو سنکرازي نسبت به پنتاگاسترين .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 6mcg/kg SC تزريق پس از جمع آوري ترشحات اسيدي پايه معده به دنبال آن طي يک ساعت اندازه گيري اسيد ترشح شده در 4 نوبت 15 دقيقه اي حداکثر ترشح اسيد معادل با دو مورد از بيشترين ميزان اسيد طي 4 نوبت .
شرايط نگهداري
دماي اتاق و دور از نور و حرارت .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي يا آلرژيک ، فاقد عوارض خطرناک .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مهار ترشح اسيد معده در مصرف مقادير زياد .
2- تشديد ترشح آنزيم هاي پانکراس ، بي کربنات و ترشحات صفراوي در بعضي اوقات .
3- مراجعه به پزشک درصورت بروز عوارض .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی