سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پني سيلين وي (Penicillin V)
نام های تجاری
Phenoxymethyl penicillin potasium
اشکال دارویی
    250mg(400,000u)/5ml 100ML, 125mg(200,000u)/5ml 100ML : محلول خوراکي
    200,000 IU/5ml, 400,000 IU/5ml : سوسپانسيون
    500mg (800,000u) : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت هاي استر پتوکوکي دستگاه تنفسي فوقاني شامل مخملک و باد سرخ در افراد بزرگتر از 12 سال.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
اثرات ضد ميکروبي از طريق مهار سنتز ديواره سلولي جذب گوارشي از راه خوراکي 60% اوج غلظت سرمي 3.5mcg/ml نيمه عمر پلاسمايي 60-30 دقيقه .
نحوه مصرف
هر 250mg پني سيلين V معادل 400000 واحد پني سيلين 125-250mg خوراکي هر 8-6 ساعت به مدت 10 روز .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی