جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پني سيلين جي پتاسيم (Penicillin G potassium)
نام های تجاری
Pen potassium , Pfizerpen
اشکال دارویی
    1000/000u, 5000/000u : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت سيستميک متوسط تا شديد ، سياه زخم ، ژنژيويت اولسراتيو نکروز دهنده .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
مضرات آن سنجيده شود .
مكانيزم اثر دارو
اثر آنتي بيوتيک ، اين دارو يک باکتريوسيد است و مانع سنتز ديواره سلولي باکتري مي شود. نيمه عمر : 60-30 دقيقه ، اين
دارو به طور عمده از راه ادرار دفع مي شود .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو و ساير پني سيلين ها .
نحوه مصرف
در عفونت هاي سيستميک متوسط تا شديد : بزرگسالان و کودکان بالاتر از 12 سال : دوزاژ به صورت فردي تعيين مي شود .
روزانه 1,000,000-24,000,000 U از راه عضلاني يا وريدي در دوزهاي منقسم هر 6-4 ساعت ، کودکان کوچکتر از 12
سال : دوزاژ دارو به صورت فردي تعيين مي شود . روزانه 125,000-40,000 U/kg از راه عضلاني يا وريدي در دوز
هاي منقسم هر 6-4 ساعت .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با آسپرين ، فنيل بوتازون ، سولفوناميدها ، ايزومتاسين ممکن است باعث طولاني تر شدن نيمه عمر اين دارو
شود .
عوارض جانبي
نروپاتي ، تشنج ، کوما ، ترمبوفلبيت ، آنمي هموليتيک ، ترمبوسيتوپني ، لکوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- جهت رقيق نمودن دارو از آب استريل قابل تزريق دکستروز 5% يا نرمال سالين استفاده نماييد .

2- از بيمار بخواهيد دارو را در وقت مقرر مصرف نموده و عليرغم احساس بهبودي دوره درماني را کامل کند .

3- به بيمار گوشزد نماييد در صورت بروز علايم عفونت ثانويه و آلرژي به پزشک مراجعه کند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی