يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پني سيلين جي (Penicillin G)
اشکال دارویی
    400/000u, 800/000u : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت هاي پنوموکوکي ، عفونتهاي استرپتوکوکي گروه A .
مصرف در حاملگی
B
نحوه مصرف
مصرف براي درمان عفونت هاي حساس با پني سيلين با شرکت متوسط ، تزريق IM و عميق دريچه هاي کوچک ترجيحا تزريق در قسمت ميدلترال ران . در عفونتهاي پنوموکوکک: بزرگسالان:600000 الي 1 ميليون واحد در روز عضلاني. کودکان(زير 27 کيلو گرم): 300000 واحد در روز عضلاني. در عفونتهاي استرپتوکوکي: بزرگسالان:600000 الي 1 ميليون واحد در روز عضلاني، حداقل 10روز. کودکان: 300000 واحد در روز به مدت مشابه.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی