چهارشنبه 24 مهر 1398    |    Wednesday, October 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پني سيلين 6.3.3 (Penicillin 6.3.3)
اشکال دارویی
    - : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت هاي استرپتوکوکي ، عفونتهاي پنوموکوکي(به استثناي پنوموکوک).
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط .
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت با پني سيلين .
نحوه مصرف
در عفونتهاي استرپتوکوکي: بزرگسالان و کودکان سنگين تر از 27 کيلوگرم 4/2 ميليون واحد عضلاني (12 آمپول ) تک دوز . کودکان 27-14 کيلوگرم : 900 هزار الي 1 ميليون واحد عضلاني ( دو سوم يک آمپول ) تک دوز .در عفونتهاي پنوموکوک : کودکان 600 هزار واحد عضلاني. بزرگسالان 2/1 ميليون واحد .
شرايط نگهداري
قرص هاي پني سيلين جي در دماي اتاق و دور از حرارت ، سوسپانسيون هاي خوراکي ، يا شربت ها در يخچال تا حداکثر 14 روز .
تداخل مصرف با ساير داروها
تداخل دارويي با آمينوگلوکوزيدها به دو صورت ، خنثي سازي اثر ضد ميکروبي پني سيلين جي در مصرف همزمان با داروهاي ضد ميکروبي باکتريو استاتيک. اثر بخشي بيشتر بر عليه برخي گونه هاي استافيلوکوک طلايي توليد کننده بتا لاکتاماز، همچنين گونوکک و باکتروئيد فراژيليس در مصرف همزمان پنيسيلين جي و اسيد کلاوويولانيک .
عوارض جانبي
واکنش حساسيتي در مصرف پني سيلين جي ، تهوع و استفراغ در مصرف پني سيلين جي ، کوليت پسودوممبرانوس جي ، نوتروپني .انافيلاکسي، نفريت حاد اينترستيشيال.
تركيبات
Benzathine penicillin G 600/000U +Potassium G300/000U +Procaine Penicillin G 300/000 U
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تحت نظر بودن فرد به مدت حداقل 30 دقيقه پس از تزريق .
2- تحريکات ماهيچه اي عصبي در تزريق پني سيلين جي بيش از 20 ميليون واحد در هر دفعه به ويژه در نارسايي کليه .
3- کنترل دريافت آب و ميزان دفع ادرار از نظر هر گونه تغيير در ميزان دفع ادرار و اليگوري و هماچوري .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی