شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پني سيلامين (Penicillamine)
نام های تجاری
Cuprimine , Distamine , Depen
اشکال دارویی
    250mg SFC.tab : قرص
    250mg : کپسول
کاربرد دارو
بيماري ويلسون (wi/son ) . مسموميت با سرب.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف .
مكانيزم اثر دارو
مصرف با معده خالي ، شروع با دوز کم و افزايش دوز به صورت تدريجي جهت کاهش عوارض دارو ، نيمه عمر حذفي ابتدايي : حدود 3-1 ساعت.
موارد منع مصرف
لوپوس اريتماتو ، سابقه اگرانولوسيتوز ، آنمي آپلاستيک يا ترومبوسيتوپني شديد .
نحوه مصرف
در بيماري ويلسون: بزرگسالان : مصرف از راه دهان ، 1gr در روز (max : 2gr /day ) تک دوز يا دوز هاي منقسم همراه با 25 ميلي
گرم پيريدوکسين . در مسموميت با سرب: بزرگسالان : 1-2gr/d تا رسيدن غلظت سرب در ادرار به کمتر از 0/5mg/kg . کودکان:
30-40 mg/kg در روز، خوراکي، هر 12-8 ساعت.
شرايط نگهداري
در ظرف airtight دردماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش قابل ملاحظه جذب دارو در مصرف همزمان يا نزديک آهن يا ساير فلزات ، آنتي اسيد ها ، سايمتيکون و غذاها ،
تشديد عوارض داروهاي زير در مصرف همزمان با پني سيلامين: طلا، فنيل بوتازون، اکسي فن بوتازون، انتي مالارياها، داروهاي سرکوب کننده ايمني.
تشديد عوارض کليوي و خوني پني سيلامين در صورت مصرف آن مدتي پس از قطع نمکهاي طلا.
کاهش نياز به انسولين.
عوارض جانبي
عوارض گوارشي مثل تهوع ، استفراغ ، زخم هاي دهاني شبيه آفت ، بي اشتهايي ، استوماتيت ، اختلال چشايي .راش پوستي همراه با خارش، کهير و تب، ضايعات پوستي ديررس.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عوارض آلرژيک در يک سوم بيماران احتمال افزايش اين عوارض با قطع دارو .
2- چک wbc پلاکتHb ، V/A پيش از درمان ، طي درمان ماه اول هر 3 روز ، سپس هر دو هفته .
3- چک LFT و معاينه چشمي پيش از شروع دارو و سپس هر 6 ماه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی