سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پگاسپارگاز (Pegaspargase (peg-L-asperaginase))
نام های تجاری
Oncaspar
اشکال دارویی
    750IU/ml 5ML : آمپول
کاربرد دارو
درمان لوسمي لنفوبلاستيک حاد .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
درصورت تجويز شيردهي قطع شود .
مكانيزم اثر دارو
فرم تغيير يافته آنزيم L–آسپارژيناز است که در ترکيب شيمي درماني براي بيماران لوسمي لنفوبلاستيک حاد که به L - آسپارژيناز حساسيت دارند به کار مي رود . مکانيسم اثر دارو مانند اسپارژيناز است.
موارد منع مصرف
در بيماران مبتلا به پانکراتيت يا سابقه آن .
نحوه مصرف
دوز توصيه شده 2500IU/m^2هر 14 روز از راه وريدي يا عضلاني است . روش ترجيحي تزريق عضلاني است که در مقايسه با روش وريدي از عوارض کمتري برخوردار است .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد از تکان دادن و يخ زدگي جلوگيري شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
ميتواند سبب بهم خوردن تعادل فاکتورهاي انعقادي شود ، به هنگام تجويز با هپارين و وارفارين احتياط کامل رعايت گردد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتمال بروز حساسيت به اين دارو در بيماران با سابقه حساسيت به L–آسپارژيناز منتفي نيست .
2- از هرگونه تماس پوستي ، مخاطي و چشمي خودداري شود .
3- درمان واکنش هاي آنافيلاکسي بايد به سرعت و با اپي نفرين ، اکسيژن ، استروئيد داخل وريدي و آنتي هيستامين ها انجام شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی