سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پارومومايسين سولفات (Paromomycin sulfate)
نام های تجاری
Humatin
اشکال دارویی
    125mg/5ml : شربت
    250mg : کپسول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آمينوگليکوزيد
کاربرد دارو
آميبياز روده اي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
مصرف خوراکي در درمان عفونت هاي پروتوزئوري روده ، جذب ناچيز گوارشي و بيشتر با مدفوع دفع مي شود .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : 25-35mg/kg در سه دوز جداگانه روزانه همراه با وعده هاي غذايي به مدت 10-5 روز.
شرايط نگهداري
دردماي اتاق .
عوارض جانبي
عوارض گوارشي شامل بي اشتهايي ، حالت تهوع ، استفراغ ، درد و سوزش ناحيه اپي گاستر ، افزايش حرکات دودي ، دل درد ، اسهال و خارش مقعد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف بعد از غذا با معده پر .
2- منع مصرف در بيماران با زخم معده يا مراقبت کامل از بيمار در صورت مصرف .
3- پس از درمان آميبياز ، آزمايش مدفوع به مدت 6 هفته هر هفته سپس به مدت 2 سال هر ماه .
4- رعايت کامل بهداشت فردي و اجتماعي .
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی