شنبه 28 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پارومومايسين اوره (Paromomycin-U)
اشکال دارویی
    - : پماد موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آمينوگليکوزيد
کاربرد دارو
عفونت هاي سطحي پوست .
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
روزانه يک تا دوبار بر روي زخم ماليده شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی