سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پارا آمينو بنزوئيک اسيد ( پابا ) (Para amino benzoic acid (Paba))
اشکال دارویی
    - : بالک
    5 % : لوسيون
کاربرد دارو
محافظت پوست در برابر آفتاب .
مصرف در حاملگی
C
موارد منع مصرف
حساسيت به سولفوناميدها ، بنزوکائين ، پروکائين و تيازيدها .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : هر 2 ساعت يکبار ، از لوسيون بر روي مناطقي از پوست که در معرض آفتاب قرار دارند ماليده شود
عوارض جانبي
درماتيت تماسي آلرژيک ، در صورت ايجاد تحريک و بثورات جلدي مصرف دارو قطع گردد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار بياموزيد در زمان مصرف اين دارو از عينک آفتابي استفاده کند .

2- به بيمار تذکر دهيد از تماس اين دارو با چشم خودداري کند .

3- به بيمار تذکر دهيد مصرف اين دارو رنگ لباس را زرد مي کند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی