سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پاپاورين (Papaverine Hcl)
نام های تجاری
Cerespan , Genabid , Pavabid
اشکال دارویی
    40mg/ml : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آلکالوئيد
کاربرد دارو
ايسکمي مغزي و محيطي ناشي از اسپاسم شرياني وايسکمي ميوکارد به همراه آريتمي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
کاهش تونوسيته کليه عضلات صاف به طور مستقيم به ويژه در انقباض عضلات به صورت اسپاسموديک ، داراي اثر گشاد کنندگي عروقي از طريق مهار نوکلئوتيد حلقوي فسفر دي استراز و افزايش CAMP داخل سلولي . فراهم زيستي راه خوراکي 54%. حداکثر غلظت پلاسمايي 2-1 ساعت. PB:90%. متابوليم کبدي، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
پارکينسون ، بلوک کامل AV .
نحوه مصرف
بزرگسالان : تزريق داخل شرياني : 40mg طي 2-1 دقيقه ، تزريق IM يا IV : 30-120mg هر سه ساعت طي 2-1 امکان تزريق دو دوز به فاصله 10 دقيقه جهت درمان آسيستول قلبي .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و جلوگيري از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر درماني لوودوپا ، کاهش تاثير دارو در سيگاري ها . داراي اثر سينرژيسم با مورفين و تشديد اثرات تضعيف کنندگي CNS در مصرف با داروهاي داراي اين ويژگي.
عوارض جانبي
سردرد ، افزايش سرعت ضربان قلب ، پرفشاري خون ، تهوع ،گرگرفتگي ، تعريق . آريتمي، هپاتيت، سيروز، آپنه، پرياپيسم در تزريق مستقيم به عضله الت تناسلي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل فشار خون ، سرعت ضربان و ريتم قلبي .
2- پرهيز از مخلوط کردن دارو با محلول رينگرلاکتات .
3- پرهيز از تغيير وضعيت ناگهاني .
4- افزايش اثر دارو در مصرف الکل .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی