جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پاميدرونات دي سديم (Pamidronate disodium)
نام های تجاری
Aredia
اشکال دارویی
    15mg/ml 4ML, 15mg/ml 6ML, 15mg/ml 2ML, 3mg/ml 10ML, 9mg/ml 10ML (concentrate) : آمپول
    30mg, 90mg : ويال
کاربرد دارو
درمان هيپرکلسمي شديد به خصوص همراه با بد خيمي، درمان ضايعات استييوليتيک و درد استخوان در مالتيپل ميلوما يا متاستازهاي استخواني در همراهي با سرطان پستان، بيماري پاژه استخوان.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
داروي آمينوبيس فوسفونات داراي خواص کلي مشابه ساير بيوفوسفونات ها . مهار باز جذب استخواني نسبت به اتيدورانت داراي اثرات کمتر بر مينراليزاسيون استخواني.
موارد منع مصرف
تجويز با احتياط در مبتلايان به بيماري قلبي .
نحوه مصرف
در انگلستان دوزاژ دارو حداکثر 60mg در هر ساعت . غلظت دارو حداکثر تا 60mg در هر 250ml کلريد سديم 9/0% در درمان هيپر کلسمي ناشي از بدخيم تجويز دارو از راه انفوزيون وريدي آهسته با دوز کلي 15-90mg .
تداخل مصرف با ساير داروها
مشابه ساير بيس فسفونات ها .
عوارض جانبي
تب ، سمپتوم هاي شبه آنفولانزايي ، واکنش موضعي شديد و ترومبوفلبيت ، عوارض CNS .
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
انکولوژيست - روماتولوژيست - فوق تخصص غدد
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی