پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اکسي توسين (Oxytocin)
نام های تجاری
Syntocinon , Pitocin
اشکال دارویی
    10u/ml, 5u/ml : آمپول
کاربرد دارو
القا و يا تقويت زايمان
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
قطع شيردهي به نوزاد تا روز پس از قطع اوکسي توسين
مكانيزم اثر دارو
داراي گيرنده هاي اختصاصي در ميومتر رحم ، اثر از طريق افزايش غلظت کلسيم درون سلولي و تحريک انقباضات عضلات صاف رحمي ، افزايش تعداد گيرنده ها در طول بارداري و رسيدن حداکثر حين زايمان .
موارد منع مصرف
قرار گرفتن سر نوزاد نسبت به لگن مادر در حالت نامناسب
نحوه مصرف
تجويز به صورت انفوزيون وريدي ، کنترل دقيق قطرات دارو ، دفعات انقباض ، تون رحم و ضربان قلب جنين 10-20u اکسي توسين در محلول نمکي حل مي شود .
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
هيپوتانسيون و برادي کاردي سينوسي در مصرف همزمان با سيلکوپروپان
تاخير در زايمان در اثر مصرف تيوپنتال جهت بيهوشي.
هيپرتانسيون در مصرف همزمان محرک هاي سمپاتيک.
هيپوتانسيون شديد در صورت تجويز اکسي توسين 3-4 ساعت بعد از تجويز يک تنگ کننده عروقي و نيز به همراه داروي بي حسي نخايي.
عوارض جانبي
براي مادر : شايع ترين پر فشاري خون ، خونريزي تحت عنکبوتيه ، تشنج و اغماء .
براي جنين : انقباضات بطني زودرس PVC ، آنوکسي، آسيفکسي ، آسيب عصبي يا مغزي دائم يا مرگ جنين در اثر حرکات رحمي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل و ثبت انقباضات رحمي ، سرعت ضربان قلب ، فشار خون ، فشار داخل رحمي ، سرعت ضربان قلب جنين و ميزان از دست دادن خون در هر 15 دقيقه
2- عدم تزريق وريدي يکجا
3- عدم تزريق از دو راه مختلف در آن واحد
4- در دسترس بودن محلول سولفات منيزيم 20% جهت شل کردن ميومتر .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی