سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اگزالي پلاتين (Oxaliplatin)
نام های تجاری
Eloxatin , Oxaliplatin Hospira
اشکال دارویی
    5mg/ml 10ML, 5mg/ml 20ML : آمپول
    100mg/20ml, 50mg/10ml : ويال
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود .
مكانيزم اثر دارو
پودر کريستالي سفيد رنگ و ترکيبي محتوي پلاتين که مشابه سيس پلاتين است . اين دارو با فلورواوراسيل و فولينيک اسيد در درمان سرطان کولورکتال متالستاتيک تجويز مي گردد .
پس از تجويز داروهاي وريدي، اکسالي پلاتين بطور گسترده در بافت هاي بدن توزيع مي شود، بصورت برگست ناپذير به گلوبول هاي قرمز خون متصل مي شود که باعث افزايش نيمه عمر دارو مي گردد.
ميانگين نيمه عمر نهايي دارو بين 273 تا 391 ساعت است. به مقدار زياد به ترکيبات فعال و غير فعال متابوليزه شده و در ادرار نيز ترشح مي شود.
موارد منع مصرف
در نوروپاتي هاي حسي ، سرکوب مغز استخوان ، ابتلا به نارسايي شديد کليوي، حساسيت به هريک از اجزاء دارو.
نحوه مصرف
به همراه فلورواوراسيل و فولينک اسيد در درمان سرطان کولورکتال متاستات مصرف مي شود . دوز هاي پيشنهادي دارو 85mg /m^2 از طريق انفوزيون در عرض 6-2 ساعت است که در 500-250 ميلي ليتر گلوکز 5% حل مي شود . در صورت نياز و رخ ندادن مسموميت دارويي ، دوز دارو با فواصل 2 هفته اي تکرار مي شود .
شرايط نگهداري
از يخ زدگي و تابش آفتاب جلوگيري شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
با داروي فلورواوراسيل تداخل مي کند و وقوع سميت عصبي شديد تر مي شود.
داروهاي داراي اثر سميت کليوي (مثل جنتامايسين) ممکن است سبب افزايش سطح دارو و کاهش ميزان دفع آن شود.
عوارض جانبي
سميت عصبي، تحريک پذيري با سرما، مشکلات حلقي-حنجره اي ، نوروپاتي محيطي ، افزايش ميزان آنزيم هاي کبدي.
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
انکولوژيست
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در طول درمان بايد معاينه عصبي بيماران به طور مرتب انجام شود و در صورت علامت دار شدن بيماران بهتر است از ميزان دارو کاسته شود .
2- مواردي از واکنش هاي آنافيلاکتيک به دنبال تزريق دارو گزارش شده است هنگام تزريق بهتر است وسايل احيا فراهم باشد.
3- اکسالي پلاتين هميشه بايد قبل از فلوروپيريميدين ها تجويز شود.
4- تجويز اين دارو بايد تنها بوسيله ي پزشک آگاه از شيمي درماني و عوارض آن انجام شود.
5- از بيمار بخواهيد تا از قرار گرفتن در محيط سرد و يا مصرف مواد غذاهاي بسيار سرد خودداري کند زيرا موجب تشديد نوروپاتي مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی