چهارشنبه 24 مهر 1398    |    Wednesday, October 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اورليستات ( ارليستات ) (Orlistat)
نام های تجاری
Xenical
اشکال دارویی
    10mg, 60mg, 120mg : کپسول
کاربرد دارو
کنترل چاقي از جمله کاهش وزن و حفظ وزن با کاهش کالري رژيم غذايي ، کاهش خطر وزن گيري پس از کاهش وزن.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
منع تجويز
مكانيزم اثر دارو
نوعي داروي مهار کننده برگشت پذير آنزيم ليپاز است که با جايگاه فعال آنزيم هاي ليپاز معده و پانکراس پيوند تشکيل مي دهد اين آنزيم غير فعال شده قادر به هيدروليز چربي هاي رژيم غذايي از شکل تري گليسيريد به اسيد ها چرب آزاد قابل جذب و مونوگليسريد نمي باشند . از آنجاکه تري گليسريدهاي هضم شده جذب نمي شوند،کمبود کالري ايجاد شده مي تواند اثر مثبت بر روي کنترل وزن داشته باشد. بخش اعظم داروي جذب نشده از طريق مدفوع دفع مي شود.
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان و نوجوانان 6 تا 12 ساله : 120mg خوراکي 3 بار در روز همراه با هر وعده غذايي اصلي محتوي چربي (در حين يا تا 1 ساعت پس از غذا )
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور و حرارت
عوارض جانبي
اختلالات گوارشي ، شامل تکرار دفع مدفوع ، بي اختياري مدفوع ، نفخ ، مدفوع چرب ، دل درد ، کمر درد ،سندرم شبه سرماخوردگي، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
در بيماراني که شاخص توده بدني آنها 30kg/m^2 يا بيشتر است يا داراي BMI مساوي 27kg/m^2 يا بيشتر و داراي عوامل خطر ساز ( نظير پرفشاري خون ، ديابت و ديس ليپرمي) هستند مصرف دارو تجويز نمي شود .
بي خطر بودن اين دارو در کودکان زير 12 سال اثبات نشده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی